799.000đ

Xây dựng báo cáo tài chính với Power Bi

799.000đ

Xây dựng báo cáo mua hàng bằng Power Bi

799.000đ

Xây dựng báo cáo kho với Power Bi

799.000đ

Tư Duy Phân Tích Hành Vi Khách Hàng

599.000đ

Trở thành chuyên gia PivotTable với DrB

799.000đ

SQL cơ bản cho người mới bắt đầu

599,000 VNĐ

Power Query – Xử Lý Dữ Liệu Chuyên Sâu

599,000 VNĐ

Power Pivot cơ bản cho người mới bắt đầu

599,000 VNĐ

Lập Ngân Sách bằng Pivot, Query trên Excel

599,000 VNĐ

Lập Báo Cáo Phân Tích Doanh Thu Trên Power BI

4999000đ

Khóa Huấn Luyện Xây Dựng Ngân Sách

34.300.000đ

Huấn luyện 1-1 với chuyên gia DrB

15.000.000 VNĐ

Báo Cáo Kết Qủa Kinh Doanh Tự Động Trên Nền Tảng DAX – Misa

599.000đ

5′ Mỗi Ngày Chinh Phục PowerPoint Cùng Dr.B