799000đ

Xây dựng báo cáo mua hàng bằng Power Bi

xem thêm ...

599.000đ

Trở thành chuyên gia PivotTable với DrB

xem thêm ...

799.000đ

SQL cơ bản cho người mới bắt đầu

xem thêm ...

599,000 VNĐ

Power Query – Xử Lý Dữ Liệu Chuyên Sâu

xem thêm ...

599,000 VNĐ

Power Pivot cơ bản cho người mới bắt đầu

xem thêm ...

599,000 VNĐ

Lập Ngân Sách bằng Pivot, Query trên Excel

xem thêm ...

599,000 VNĐ

Lập Báo Cáo Phân Tích Doanh Thu Trên Power BI

xem thêm ...

599.000đ

5′ Mỗi Ngày Chinh Phục PowerPoint Cùng Dr.B

xem thêm ...