Course Category: Power BI

Các hàm DAX trong Power BI

Khóa học các hàm DAX trong Power BI của DRB giúp người dùng tiếp cận các hàm công thức DAX đơn giản, thường xuyên được sử dụng trong quá trình lên báo cáo trên Power BI. Dành cho đối tượng: Đã có kiến thức cơ bản về tính năng trong Power BI – các bạn …

Các hàm DAX trong Power BI Read More »