Lập Báo Cáo Phân Tích Doanh Thu Trên Power BI

Khóa học lần này sẽ giúp các bạn ứng dụng những hiểu biết về Tính năng cơ bản và những hàm DAX thường xuyên được sử dụng trên Power BI để lên được 1 báo cáo doanh thu hoàn chỉnh cũng như giúp các bạn làm quen với giao diện Power BI Service. Dành cho …

Lập Báo Cáo Phân Tích Doanh Thu Trên Power BI Read More »