Huấn luyện 1-1 với chuyên gia DrB

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
US$34.300.000đ
Bắt đầu
  • – Được huấn luyện bởi chuyên gia cao cấp của DRB
  • – 100% video, tài liệu các buổi huấn luyện được chuyển cho học viên
  • – Hỗ trợ trọn đời các nội dung trong khóa huấn luyện

Trả lời