Lập Báo Cáo Phân Tích Doanh Thu Trên Power BI

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
US$599,000 VNĐ
Bắt đầu

Khóa học lần này sẽ giúp các bạn ứng dụng những hiểu biết về Tính năng cơ bản và những hàm DAX thường xuyên được sử dụng trên Power BI để lên được 1 báo cáo doanh thu hoàn chỉnh cũng như giúp các bạn làm quen với giao diện Power BI Service.

Dành cho đối tượng:

  • Cần tìm hiểu nền tảng Power BI Desktop và Power BI Service
  • Muốn tìm hiểu về cách thức lên báo cáo trên Power BI ( chi tiết: Báo cáo doanh thu )
  • Mong muốn hiển thị báo cáo súc tích, ngắn gọn dạng Dashboard

( Để hiểu kỹ hơn về khóa học này, các bạn có thể tham khảo 2 khóa: “Power BI cơ bản cho người mới bắt đầu”và “Những hàm công thức DAX trong Power BI” để có những kiến thức cơ bản nhất về Power BI và ngôn ngữ DAX của nó )

Kết quả đạt được sau khóa học:

  • Thực hiện Báo cáo về doanh thu từ tổng quan đến chi tiết
  • Có kiến thức về 2 nền tảng: Power BI Desktop và Power BI Service
  • Trau dồi, nâng cao kỹ năng về các tính năng cơ bản cũng như các hàm DAX từ đơn giản đến nâng cao
  • Thực hiện được báo cáo dạng Dashboard: báo cáo cung cấp thông tin ngắn gọn, hiệu quả và realtime.

Trả lời