Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
US$599,000 VNĐ
Bắt đầu

Dự toán ngân sách đó là mô tả một bức tranh tổng thể các mục đích hoạt động và mục tiêu chiến lược. Lập ngân sách không chỉ đơn thuần là lên kế hoạch về chi phí và lợi nhuận. Nó còn tập trung việc phân chia cho các bộ phận, phòng ban các mục tiêu hoạt động và chiến lược của doanh nghiệp.

Lập dự toán ngân sách là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực của các bộ phận, nó có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của Doanh nghiệp. Vì vậy, cần có sự tuân thủ cao về quy trình lập dự toán ngân sách : Khóa học lâp ngân sách băng pivot, query trên excel sẽ giúp chúng ta thực hiện việc này.

Dành cho đối tượng :

  • Mới bắt đầu làm ngân sách bằng pivot, query
  • Làm việc trong ngành phân tích dữ liệu,tài chính kế toán.
  • Chưa có đủ kỹ năng về cách lập ngân sách bằng pivot, query trên excel
  • Tìm kiếm những lựa chọn mới với tính năng vượt trội, hiệu quả hơn google sheet hoặc excel thông thường.
  • Người dùng tìm kiếm phương pháp tự động,tăng hiệu suất và đạt kết quả.

Bạn sẽ học được gì khi tham gia khóa học:

  • Hiểu về phương pháp làm ngân sách.
  • Sử dụng những tính năng trên query và lên báo cáo bằng power pivot.
  • Thao tác chuẩn hóa ,xử lý,dọn dẹp dữ liệu để phù hợp với báo cáo.
  • Tổng hợp dữ liệu và liên kết dữ liệu

Trả lời