Power Pivot cơ bản cho người mới bắt đầu

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
US$599,000 VNĐ
Bắt đầu

Sau khi học khoá học này, bạn có khả năng sử dụng thành thạo Power Pivot, lên được các báo cáo cơ bản, nắm được các công thức DAX cơ bản.
Khoá học phù hợp với những đối tượng:

  •  Mới làm quen với Power Pivot
  • Sinh viên, người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kinh doanh
  • Những đối tượng đang tìm kiếm công cụ tối ưu trong phân tích dữ liệu, lên báo cáo

Trả lời