Power Query nâng cao

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
US$599.000đ
Bắt đầu

Nếu khóa trước ta đã học cách sử dụng các lệnh có sẵn trên giao diện Power Query, đến với khóa này, bạn sẽ biết cách  kết hợp các lệnh để xử lý nhiều kiểu dữ liệu phức tạp thông qua các case study thực tế. Khóa học sẽ cung cấp kiến thức về M code, ngôn ngữ đứng sau hậu trường truy vấn, giúp thực hiện những yêu cầu nâng cao hơn trong chỉnh sửa dữ liệu.

Đối tượng

– Đã làm quen với giao diện Power Query

– Đã hoàn thành khóa học Power Query Xử Lý Dữ Liệu Chuyên Sâu của DrB

– Biết sử dụng Power Query mức sơ cấp

Bạn đạt được gì sau khóa học

– Trang bị kiến thức nền tảng về kết cấu dữ liệu chuẩn.

– Nắm được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ M – ngôn ngữ đứng sau giao diện Power Query.

– Có thể đọc hiểu các hàm tùy chỉnh bằng M code.

– Có thể viết một hàm tùy chỉnh cho chính mình.

– Với những Case Study thực tế, điển hình sẽ giúp học viên tăng kỹ năng kỹ năng xử lý dữ liệu, giải quyết được hầu hết mọi tệp dữ liệu phức tạp.

Trả lời