Tư Duy Phân Tích Hành Vi Khách Hàng

1 thought on “Tư Duy Phân Tích Hành Vi Khách Hàng”

  1. cho em hỏi ở phần RFM cột SalesOrderLineNumber là cột chứa thông tin gì ạ nếu trong data thực tế ( chỉ có mã đơn hàng theo mã khách hàng và không có cột này ) thì làm sao để tính frequency ạ

Trả lời