Learn from Industry Experts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam maximus tortor at diam gravida posuere. Curabitur et malesuada mi.

Actionable Training

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Interesting Quizzes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Premium Material

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Our Most Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui bibendum ultricies. Maecenas egestas fringilla semper.

599,000 VNĐ

Power Query – Xử Lý Dữ Liệu Chuyên Sâu

599,000 VNĐ

Lập Báo Cáo Phân Tích Doanh Thu Trên Power BI

599,000 VNĐ

Lập Ngân Sách bằng Pivot, Query trên Excel

8.000.000 VNĐ

Báo Cáo Kết Qủa Kinh Doanh Tự Động Trên Nền Tảng DAX – Misa

599,000 VNĐ

Power Pivot cơ bản cho người mới bắt đầu

599.000đ

Trở thành chuyên gia PivotTable với DrB

599.000đ

5′ Mỗi Ngày Chinh Phục PowerPoint Cùng Dr.B

799.000đ

SQL cơ bản cho người mới bắt đầu

799.000đ

Xây dựng báo cáo kho với Power Bi

799.000đ

Xây dựng báo cáo mua hàng bằng Power Bi

799.000đ

Xây dựng báo cáo tài chính với Power Bi

799.000đ

Tư Duy Phân Tích Hành Vi Khách Hàng

34.300.000đ

Huấn luyện 1-1 với chuyên gia DrB

Be in Demand with Our Professional Training

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui bibendum ultricies. Maecenas egestas fringilla semper.

Dr. John Smith — Founder & CEO.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Industry Partners

What Our Students Have to Say

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kelvin Black
From Dallas, USA
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zasha Swan
From Australia
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Frank Jones
From Japan
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jack Brownn
From London, UK