Hướng dẫn tải tài liệu

Bước 1

Truy cập vào link: https://elearning.drb.com.vn/danh-muc-san-pham/tai-lieu/

Bước 2

chọn tài liệu các bạn muốn tải

Chú ý tất cả tài liệu ở đây đều được cung cấp miễn phí ( với giá 0 đồng )

Bước 3

trong ví dụ này là mình chọn là tài liệu “các hàm DAX trong Power BI

Bước 4

chọn nút: “ tiến hành thanh toán”

Bước 5

 điền các thông tin tạo tài khoản và chọn nút “đặt hàng”

Bước 6

các bạn chỉ cần tải tài liệu hoặc bạn có thể kiểm tra email để lấy link tải tài liệu

Link tải tài liệu được lưu trữ trong email của các bạn