Mở đầu

1.Giới thiệu Power BI – công cụ giúp người dùng vẽ lên bức tranh sinh động, toàn diện, đa chiều cho những số liệu buồn tẻ và nhàm chán. Trăm nghe không bằng một thấy. Bộ não của con người xử lý thông tin hình ảnh nhanh hơn từ ngữ. Thay vì những con số, …

Mở đầu Read More »