Các hàm DAX trong Power BI

599,000 

Danh mục:

Nội dung khóa học: 

01. Hàm Day, Month, Year
02. Hàm Left, Mid, Right
03. Hàm Switch, If
04. Sum, Calculate
05. All, Allexcept
06. DistinctCount,CountRows
07. TotalMTD,TotalQTD,TotalYTD
08. StartOfMonth, StartOfYear
09. EndOfMonth,EndOfYear
10. FirstDate, LastDate
11. Tạo bảng Datetime tự động
12. Invoke Custom Function

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Các hàm DAX trong Power BI”