Power Bi Cơ Bản

599,000

Danh mục:

1.Giới thiệu chung về Power BI
1.1Tổng quan về quy trình BI
2.Kết nối dữ liệu trong power BI
2.1 Kết nối dữ liệu với Google Sheet
2.2 Kết nối dữ liệu với Website
2.3 Tạo bảng dữ liệu tự nhập trong Power BI(Enter Data)
3.Xử lý dữ liệu với Tranform Data (Power Query)
3.1 Hợp nhất các file excel trong 1 folder
3.2Parameter cho vị trí tệp?
3.3 Duplicating a Query và Referencing a Query
3.4 Tạo bảng danh mục Datetime
3.5 Append Queries
3.6 Merge Queries
4.Data model trong Power BI
5.Phân tích dữ liệu với DAX trong Power BI
5.1 Context trong Power BI? Row context vs Filter context?
5.2 Hàm tính toán(vòng lặp): SumX()
5.3 Hàm xử lý bảng: Distinct()
5.4 Hàm xử lý bảng: Summarize()
5.5 Hàm xử lý bảng: Union(), Except()
5.6 Hàm bộ lọc: SelectedValue()
5.7 Hàm bộ lọc: Calculated(), Filter(),
5.8 Hàm bộ lọc: Related()
5.9 Hàm bộ lọc: All(),AllSelected()
5.10 Hàm thời gian: Dateadd(), Datesbetween()
6. Xây dựng biểu đồ trong Power BI
6.1 BookMark – Sử dụng trang báo cáo trong Power BI
6.2 ToolTips Page trong Power BI
6.3 Chuyển đổi các Measure & tiêu đề báo cáo trong Power BI

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Power Bi Cơ Bản”