Power Pivot cơ bản cho người mới bắt đầu

599,000 

Sau khi học khoá học này, bạn có khả năng sử dụng thành thạo Power Pivot, lên được các báo cáo cơ bản, nắm được các công thức DAX cơ bản.
Khoá học phù hợp với những đối tượng:

  •  Mới làm quen với Power Pivot
  • Sinh viên, người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kinh doanh
  • Những đối tượng đang tìm kiếm công cụ tối ưu trong phân tích dữ liệu, lên báo cáo

Nội dung khoá học:

01. Giới thiệu về Power Pivot
02. Giới thiệu giao diện Power Pivot
03. Kết nối các bảng trong Power Pivot
04. Input dữ liệu lên Power Pivot
05. Các hàm DAX thời gian Day, Month, Year
06. Hàm Averagex
07. Hàm Sum, Calculate
08. Tạo báo cáo cơ bản
09. Tính năg Design & Olap
10. Thêm Slicer cho báo cáo
11. Vẽ và format biểu đồ
12. Tạo KPIs trên Power Pivot

Sau khi học khoá học này, bạn có khả năng sử dụng thành thạo Power Pivot, lên được các báo cáo cơ bản, nắm được các công thức DAX cơ bản.
Khoá học phù hợp với những đối tượng:

  •  Mới làm quen với Power Pivot
  • Sinh viên, người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kinh doanh
  • Những đối tượng đang tìm kiếm công cụ tối ưu trong phân tích dữ liệu, lên báo cáo

Nội dung khoá học:

01. Giới thiệu về Power Pivot
02. Giới thiệu giao diện Power Pivot
03. Kết nối các bảng trong Power Pivot
04. Input dữ liệu lên Power Pivot
05. Các hàm DAX thời gian Day, Month, Year
06. Hàm Averagex
07. Hàm Sum, Calculate
08. Tạo báo cáo cơ bản
09. Tính năg Design & Olap
10. Thêm Slicer cho báo cáo
11. Vẽ và format biểu đồ
12. Tạo KPIs trên Power Pivot

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Power Pivot cơ bản cho người mới bắt đầu”