Power Pivot cơ bản cho người mới bắt đầu

Hiển thị kết quả duy nhất

 • khóa học

  Power Pivot cơ bản cho người mới bắt đầu

  Được xếp hạng 0 5 sao
  599,000 

  Sau khi học khoá học này, bạn có khả năng sử dụng thành thạo Power Pivot, lên được các báo cáo cơ bản, nắm được các công thức DAX cơ bản.
  Khoá học phù hợp với những đối tượng:

  •  Mới làm quen với Power Pivot
  • Sinh viên, người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kinh doanh
  • Những đối tượng đang tìm kiếm công cụ tối ưu trong phân tích dữ liệu, lên báo cáo

  Nội dung khoá học:

  01. Giới thiệu về Power Pivot
  02. Giới thiệu giao diện Power Pivot
  03. Kết nối các bảng trong Power Pivot
  04. Input dữ liệu lên Power Pivot
  05. Các hàm DAX thời gian Day, Month, Year
  06. Hàm Averagex
  07. Hàm Sum, Calculate
  08. Tạo báo cáo cơ bản
  09. Tính năg Design & Olap
  10. Thêm Slicer cho báo cáo
  11. Vẽ và format biểu đồ
  12. Tạo KPIs trên Power Pivot